fkjj.net
当前位置:首页 >> 5.7.10 >>

5.7.10

第一步: 5+7=12 第二步: 10÷5=2 第三步: 12×2=24

3*(5-(7-10)) 3*((5-7)+10) (3+5)*(10-7) 3*((5+10)-7) 3*(5+(10-7)) 3*((10+5)-7) 3*(10+(5-7)) 3*(10-(7-5)) 3*((10-7)+5) ((5-3)*7)+10 (5+3)*(10-7) (5-(7-10))*3 ((5-7)+10)*3 ((5+10)-7)*3 (5+(10-7))*3 (7*(5-3))+10 10-((3-5)*7) 10+((5...

1: (5 + 7) ÷ 5 × 10 2: ((5 + 7) ÷ 5) × 10 3: (5 + 7) ÷ (5 ÷ 10) 4: (5 + 7) × 10 ÷ 5 5: ((5 + 7) × 10) ÷ 5 6: (5 + 7) × (10 ÷ 5) 7: 10 ÷ 5 ×(5 + 7) 8: (10 ÷ 5) × (5 + 7) 9: 10 ÷ (5 ÷ (5 + 7)) 10: (10 × (5 + 7)) ÷ 5

1. ﹙7+5﹚÷﹙5÷10﹚ 2. ﹙7+5﹚×﹙10÷5﹚ 3. 10÷[5÷﹙5+7﹚]

2 × (7 + 10 ÷ 2)=24 6*7-13-5=24

1: 4 - (5 - 7) × 10 2: 4 - ((5 - 7) × 10) 3: 4 + (7 - 5) × 10 4: 4 + ((7 - 5) × 10) 5: 4 - (10 × (5 - 7)) 6: 4 - 10 ×(5 - 7) 7: 4 + (10 × (7 - 5)) 8: 4 + 10 ×(7 - 5) 9: (7 - 5) × 10 + 4 10: ((7 - 5) × 10) + 4 11: (10 × (7 - 5))...

你这是假货,不是爱马仕的产品,所以无法给你价格。

先走一个3,对方基本会出9,拆开对10或者对Q,对方出A,2管上之后就一直对下去,最后出单完事。 对方不管的话继续拆对走单

先打一个三,如果对方过9了就打一个q就赢了,对方拆1的话,直接打2,不过更好,直接一个一个打

解:原式=3/10*5/7-3/10*10/21 =3/14-1/7 =3/14-2/14 =1/14

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com