fkjj.net
当前位置:首页 >> 3.14乘1到100 >>

3.14乘1到100

3.14 6.28 9.42 12.56 15.7 18.84 21.98 25.12 28.26 31.4 34.54 37.68 40.82 43.96 47.1 50.24 53.38 56.52 59.66 62.8 65.94 69.08 72.22 75.36 78.5 81.64 84.78 87.92 91.06 94.2 97.34 100.5 103.62 106.76 109.9 113.04 116.18 119.32 122...

3.14是π的近似值,熟记几个πr²的值有利于我们方便计算。 1²×3.14 =3.14 2²×3.14 =12.56 3²×3.14 =28.26 4²×3.14 =50.24 5²×3.14= 78.5 6²×3.14 =113.04 7²×3.14= 153.86 8²×3.14 =200.96 9²×...

3.14 6.28 9.42 12.56 15.7 18.84 21.98 25.12 28.26 31.4 34.54 37.68 40.82 43.96 47.1 50.24 53.38 56.52 59.66 62.8 65.94 69.08 72.22 75.36 78.5 81.64 84.78 87.92 91.06 94.2 97.34 100.48 103.62 106.76 109.9 113.04 116.18 119.32 12...

3.14 6.28 9.42 12.56 15.7 18.84 21.98 25.12 28.26 31.4 34.54 37.68 40.82 43.96 47.1 50.24 53.38 56.52 59.66 62.8 65.94 69.08 72.22 75.36 78.5 81.64 84.78 87.92 91.06 94.2 97.34 100.5 103.62 106.76 109.9 113.04 116.18 119.32 122...

3.14乘1到100最基本的规律就是所得的积一定等于或大于3.14,在乘以10时,小数点向右移动1位,乘以100时,小数点向右移动2位,其它没有什么规律了。

用3.14乘以相应数字即可,圆周率乘法表如下: 1π=3.14; 2π=6.28; 3π=9.42; 4π=12.56; 5π=15.7; 6π=18.84; 7π=21.98; 8π=25.12; 9π=28.26; 10π=31.4; 11* π=34.54; 12* π=37.68; 13* π=40.82; 14* π=43.96; 15* π=47.1; 16* π=50....

其实你只要制作个线段,总共分为100段,每段的单位是3.14,那么就是最后答案了

诚实点~~我算不出来~

3.14(*1) 6.28 9.42 12.56 15.7 18.84 21.98 25.12 28.26 31.4(*10) 34.54 37.68 40.82 43.96 47.1 50.24 53.28 56.52 59.66 62.8(*20) 65.94 69.08 72.22 75.36 78.5 81.64 84.78 87.92 91.06 94.2(*30) 97.34 100.48 103.62 106.76 10...

3.14×1²=3.14; 3.14×2²=12.56; 3.14×3²=28.26; 3.14×4²=50.24; 3.14×5²=78.5; 3.14×6²=113.04; 3.14×7²=153.86; 3.14×8²=200.96; 3.14×9²=254.34; 3.14×10²=314; 3.14×11²=37...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com