fkjj.net
当前位置:首页 >> 敕勒歌古诗带拼音 >>

敕勒歌古诗带拼音

chì l gē běi cháo yuè fǔ敕 勒 歌 (北朝乐府)chì l chuān yīn shān xià敕 勒 川,阴 山 下,tiān sì qióng lú lóng gài sì yě天 似 穹 庐, 笼 盖 四 野.tiān cāng cāng yě máng máng天 苍 苍,野 茫 茫,fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng风 吹 草 低 见 牛 羊.

chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng .天苍苍,野茫茫.fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .风吹草低见牛羊.

chì lè gē 敕勒歌 北朝民歌 chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 . tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 .tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低

《敕勒歌》chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 . tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 .tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 .翻译:阴山脚下啊,

Chì Lè gē Chì Lè chuān ,yīn shān xià , tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng .敕勒歌敕勒川,阴山下, 天似穹庐,笼盖四野. 天苍苍,野茫茫, 风吹草低见牛羊.注释 1.川:指平原.

Chì Lè gē Chì Lè chuān , yīn shān xià , tiān sì qióng lú , lóng gài sì yǎ . tiān cāng cāng , yě máng máng , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng . 敕勒歌 敕勒川, 阴山下, 天似穹庐, 笼盖四野. 天苍苍, 野茫茫, 风吹草低见牛羊.

敕chì勒l歌gē (北朝乐府běicháoyufǔ) 敕chì勒l川chuān 阴yīn山shān下xià,天tiān似sì穹qióng庐lú ,笼lóng盖gài四sì野yě.天tiān苍cāng苍cāng,野yě茫máng茫máng,风fēng吹chuī草cǎo低dī见xiàn牛niú羊yáng.看得懂吗,望采纳哦,谢谢~

《敕勒歌》古诗拼音读法如下:chì?lèchuān????,??yīn?shān?xià.敕??勒??川?????,??阴??山???下.tiān?sì?qióng?lú,??lóng?gài?sì?yě.天??似

正确读音:chì lè chuān ,yīn shān xià .敕勒川,阴山下.tiān sì qióng lú ,lóng gài sì yě .天似穹庐,笼盖四野.tiān cāng cāng ,yě máng máng ,fēng chuī cǎo dī jiàn niú yáng .天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊.《敕勒歌》选自《乐府诗集》,

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com