fkjj.net
当前位置:首页 >> 自相矛盾小古文朗读 >>

自相矛盾小古文朗读

自相矛盾 《韩非子》 楚人有鬻(yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,於物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.翻译: 楚国有个既卖矛又卖盾的人,(他)夸耀自己的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都无法刺破.”接着,他又夸起了他的矛,说:“我的矛很锐利,没有穿不透的东西.”有的人问他:“如果拿你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人便答不上话来了.刺不破的盾和什么都刺得破的矛,是不可能同时存在的.

自相矛盾:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也.”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.众皆笑之.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.自相矛盾:chǔ r

鬻:yù

原文 楚人(1)有鬻(2)矛与盾者,誉(3)之曰:“吾(4)盾之坚(5),物莫能陷(6)也!”又誉其矛曰:“吾矛之利(7),于物无不(8)陷也!”或(9)曰:“以(10)子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗(11)能应(12)也.夫(13)不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立(14). 《韩非子难一第三十六》译文 楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“

原文 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也.”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.众皆笑之.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.注释 自相矛盾图片 楚

zì xiāng máo dùn 自相矛盾chǔ rén yǒu yù dùn yǔ máo zhě , yù zhī yuē : “ wú máo zhī jiān , wù mò néng xiàn yě .” yòu yù qí máo yuē : “ wú máo zhī lì , yú wù mò bù xiàn yě . ” 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛

《韩非子 难一第三十六》《韩非子难势第四十》 《自相矛盾》王建峰 绘《韩非子 难一第三十六》 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.译文 楚国有个既卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“任何东西都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,任何东西都不能不被它穿破!”有的人问他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人不能回答.围观的人都大笑了起来.

1、自相矛盾,指的是一个人说话、行为前后抵触,不一致;也指同伙间的相互争吵或冲突.知2、出自于《韩非子》,讲的是:有一个楚国人卖矛又卖盾,说他的盾坚固得很,随便用什么矛都戳不穿,说他的矛锐利得很,随便什么盾都戳的穿道

自相矛盾楚人有鬻与矛者,誉之曰:“吾之坚,莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,於物无不陷也.”或曰:“以子之矛陷子之何如?”其人弗能应也.夫不可陷之

楚人有鬻盾与矛者①,誉之曰②:“吾盾之坚,物莫能陷也③.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰④:“以子之矛陷于之盾,何如?”其人弗能应也.《韩非子》

fpbl.net | | 3859.net | ceqiong.net | qzgx.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com