fkjj.net
当前位置:首页 >> 自相矛盾古诗朗读 >>

自相矛盾古诗朗读

自相矛盾 《韩非子》 楚人有鬻(yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,於物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.翻译: 楚国有个既卖矛又卖盾的人,(他)夸耀自己的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都无法刺破.”接着,他又夸起了他的矛,说:“我的矛很锐利,没有穿不透的东西.”有的人问他:“如果拿你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人便答不上话来了.刺不破的盾和什么都刺得破的矛,是不可能同时存在的.

1、自相矛盾,指的是一个人说话、行为前后抵触,不一致;也指同伙间的相互争吵或冲突.知2、出自于《韩非子》,讲的是:有一个楚国人卖矛又卖盾,说他的盾坚固得很,随便用什么矛都戳不穿,说他的矛锐利得很,随便什么盾都戳的穿道

楚人有鬻盾与矛者①,誉之曰②:“吾盾之坚,物莫能陷也③.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰④:“以子之矛陷于之盾,何如?”其人弗能应也.《韩非子》

鬻:yù

自相矛盾:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也.”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.众皆笑之.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.自相矛盾:chǔ r

前句肯定语气,后一局反问语气.

自相矛盾的拼音是:zi xiang mao dun

下面是一首以“自相矛盾”而出名的诗: 拉马来到潼关, 不知是何地面. 待我下马观看, 上写三字“潼关”. 矛盾处: 1、来着马走还下马. 2、明明说是潼关还说不知道是哪里. 3、“潼关”是2字,她说是三字.

[ jié ]1.追问:反~.盘~.~究.2.谴责,问罪:~责.~让.~难(nàn).3.〔~朝(zhāo)〕早晨,亦指次日早晨.[ jí ]1.〔~屈〕曲折.亦作“佶屈”.2.〔~屈聱牙〕(文章)读起来不顺口.

zì xiāng máo dùn 自相矛盾chǔ rén yǒu yù dùn yǔ máo zhě , yù zhī yuē : “ wú máo zhī jiān , wù mò néng xiàn yě .” yòu yù qí máo yuē : “ wú máo zhī lì , yú wù mò bù xiàn yě . ” 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛

9647.net | qimiaodingzhi.net | artgba.com | knrt.net | 4585.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com