fkjj.net
当前位置:首页 >> 小古文自相矛盾拼音版 >>

小古文自相矛盾拼音版

自相矛盾:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也.”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.众皆笑之.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.自相矛盾:chǔ r

zì xiāng máo dùn 自相矛盾chǔ rén yǒu yù dùn yǔ máo zhě , yù zhī yuē : “ wú máo zhī jiān , wù mò néng xiàn yě .” yòu yù qí máo yuē : “ wú máo zhī lì , yú wù mò bù xiàn yě . ” 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛

鬻:yù

自相矛盾 《韩非子》 楚人有鬻(yù)盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,於物无不陷也.”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.翻译: 楚国有个既卖矛又卖盾的人,(他)夸耀自己的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都无法刺破.”接着,他又夸起了他的矛,说:“我的矛很锐利,没有穿不透的东西.”有的人问他:“如果拿你的矛去刺你的盾,会怎么样?”那人便答不上话来了.刺不破的盾和什么都刺得破的矛,是不可能同时存在的.

自相矛盾拼音:[zì xiāng máo dùn] 自相矛盾 [释义] 矛:进攻敌人的刺击武器;盾:保护自己的盾牌.比喻自己说话做事前后抵触.

yu第四声,卖的意思

原文 楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物莫不陷也.”或曰:"以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.众皆笑之.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立.注释 自相矛盾图片 楚

原文 楚人有鬻矛与盾者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也.”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:\"以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立. 译文 楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”有的人问他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”,那个人被问得哑口无言.什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起.

楚chǔ人rén有yǒu鬻yù盾dùn与yǔ矛máo者zhě,誉yù之zhī曰yue:“ 吾wú盾dùn之zhī坚jiān , 物wù莫mò能néng陷xiàn也(yě) .”又(yòu)誉(yù)其(qí)矛(máo)曰:“ 吾(wú)矛(máo)之(zhī)利(lì) , 于(yú)物(wù)无(wú)不(bù)陷(xiàn)也(yě) .”或(huò)曰(yuē):“ 以(yǐ)子(zǐ)之(zhī)矛(máo) , 陷(xiàn)子(zǐ)之(zhī)盾(dùn) , 何(hé)如(rú) ?”

sbsy.net | mwfd.net | qwrx.net | prpk.net | gsyw.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com