fkjj.net
当前位置:首页 >> 求 tAn20+2tAn40+4tAn10%tAn70的值. >>

求 tAn20+2tAn40+4tAn10%tAn70的值.

cotX-tanX=cosX/sinX-sinX/cosX 再通分化简可以得到 cotX-tanX=2cot2X 原式 = tan20 - cot20 + 2tan40 + 4tan10 = 2tan40 - 2cot40 + 4tan10 = 4tan10 - 4cot80 = 0

tan10*tan80=sin10*sin80/(cos10*cos80)[积化和差公式] =cos(10-80)/cos(10-80)=1 同理tan20*tan70=1;tan40*tan50=1 所以原式=1 -------------------------- tan10°·tan80°=1 tan20°·tan70°=1 tan40°·tan50°=1 ∴原式=1 ------------------------...

[cos40° sin50°(1 √3tan10°)]/[sin70°√(1 cos40°)]=[cos40° sin50°×(tan60°-tan10°)/tan50°]/sin70°(√2)cos20°=[cos40° (tan60°-tan10°)cos50°]/sin70°(√2)cos20°=[cos40° √3cos50°-tan10°cos50°]/ (√2)cos20°^2=[cos40° √3sin40°-tan10°sin...

你好 cos10°/tan20°+√3sin10°tan70°-2cos40° =cos10°cos20°/sin20°+√3sin10°sin70°/cos70°-2cos40° =cos10°cos20°/sin20°+√3sin10°cos20°/sin20°-2cos40° =2cos20°/sin20°(1/2cos10°+√3/2sin10°)-2cos40° =2cos20°/sin20°*sin(30°+10°)-2cos...

解: 4tan10°+tan20°+2tan40°-tan70° =4tan10°+cot70°-tan70°+2tan40° =4tan10°+2cot140°+2tan40° =4tan10°-2cot40°+2tan40° =4tan10°-2(cot40°-tan40°) =4tan10°-2*2cot80° =4tan10°-4tan10° =0 注册时间: 2007-07-11 21:09 这是你的第一个问...

其实还可以更详细些,但这个步骤已经很长了,如果有不懂的请追问。

√3*tan20º -1=√3sin20º/cos20º-1=(√3sin20º-cos20º)/cos20º=2*(√3/2sin20º-1/2cos20º)/cos20º =2*sin(20º-30º)/cos20º=2sin(-10º)= - 2sin10º/cos20º 所以原式= - ...

原式 =cos10(tan60-tan70) =cos10(sin60/cos60-sin70/cos70) =cos10(sin60cos70-sin70cos60)/cos60cos70 =cos10sin(60-70)/(1/2)cos70 =2cos10sin(-10)/sin20 =-2cos10sin10/sin20 =-sin20/sin20 =-1

tan10tan20+tan20tan60+tan70tan10 = (tan10+tan60)tan20 + tan70tan10 = tan70*(1-tan10tan60)*tan20 + tan70tan10 = tan70 (tan20+tan10- tan10tan20tan60) = tan70 [tan30(1-tan10tan20)- tan10tan20tan60] = tan70 tan30 - tan10tan20tan70(...

cot2 0 0 cos1 0 0 + 3 sin1 0 0 tan7 0 0 -2cos4 0 0 = cos 20 0 cos 10 0 sin 20 0 + 3 sin 10 0 sin 70 0 cos 70 0 -2cos4 0 0 = cos 20 0 cos 10 0 + 3 sin 10 0 cos 20 0 sin 20 0 -2cos4 0 0 = cos 20 0 (cos 10 0 + 3 sin 10 0 ) sin 20...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com