fkjj.net
当前位置:首页 >> 呢组词语 >>

呢组词语

读音[ ne ] 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”). [ ní ] 一种毛织物 组词1 花呢:采用起花方式织制

呢绒呢喃

[ ní ] 一种毛织物:~子.~绒.毛~.[ ne ] 助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”).呢组词 花呢 着呢 呢子 线呢 呢喃 呢绒 呕呢 呢羽 线呢 毛呢 呢呢 粗呢 枣呢 马裤呢 制服呢 海军呢

粗呢 线呢 呢绒 毛呢 呕呢 呢子 呢羽 呢呢 呢喃 花呢 枣呢 着呢 凉爽呢 礼服呢 华达呢 嘛呢轮 嘛呢旗 马裤呢

组词】: 呢子、 呢绒、毛 呢、 呢喃

律的组词 :律师、 纪律、 律动、 法律、 规律、 七律、 定律、 律宗、 律令、 禁律、 律条、

[呢]组词 :呢子、花呢、着呢、呢绒、呢、么呢、呕呢、呐呢、枣呢、呢称、骑呢、呢羽、嗯呢、粗呢、呢呢、呢D、毛呢、哆呢、勺着呢、嘛呢轮、华达呢、嘛呢旗、制服呢、海军呢、直贡呢、呢喃软语、麦尔登呢、念念呢呢、呢大轿、呢呢痴痴

花呢、着呢、呢子、呢绒、呕呢、么呢、呢D、毛呢、呢羽、嗯呢、线呢、 骑呢、呢称、呐呢、粗呢、呢呢、枣呢、嘛呢旗、制服呢、海军呢、嘛呢轮、华达呢、 哆呢、勺着呢、呢喃软语、呢呢痴痴、

答:寻组词1、找寻 [zhǎo xún] 寻找.2、探寻 [tàn xún] 探求;寻找:~真理.~地下矿藏.3、浸寻 [jìn xún] 1.同“浸浔”.渐进.4、究寻 [jiū xún] 追查.《资治通鉴唐德宗建中元年》:“兹事暧昧,陛下已旷然大赦,不当复究寻虚语.”5、

1、没略 [méi lüè] 掠夺,掳掠.晋 常璩《华阳国志汉中志》:“安帝 永初 二年,阴平、武都 羌 反,入 汉中,杀太守 董炳,没略吏民.”《晋书礼志中》:“议者欲令在没略之中,必全苦操,有陨无二,是望凡人皆为 宋伯姬 也.”2、颓没 [tuí méi] 毁坏埋没.清 阮元 《小沧浪笔谈》卷四:“ 潍 沙乘风内侵,其深及墙,祠宇颓没, 元 率官士修之.”3、冥没 [míng méi] 冥蒙.唐 高适《宋中》诗之七:“逍遥 漆园吏,冥没不知年.”4、没产 [méi chǎn] 籍没入官的家产.明 刘若愚《酌中志内板经书纪略》:“至 崇祯 己卯夏,体乾 没产,又不知落何人手也.”

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com