fkjj.net
当前位置:首页 >> 乃组词 >>

乃组词

妙趣汉字屋

乃组词有哪些 查看全部4个回答 我来答 我来答 查看全部4个回答 瀛洲烟雨 知道合伙人教育行家 2018-06-01 1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备.见乃武乃文.2,乃武乃文[ nǎi wǔ nǎi wén ] 本用以赞誉天子之德,指其文经天地

妙趣汉字屋

乃至 nǎi zhì乃是 nǎi shì乃尔 nǎi ěr乃父 nǎi fù乃今 nǎi jīn乃若 nǎi ruò乃翁 nǎi wēng乃公 nǎi gōng乃者 nǎi zhě乃心 nǎi xīn乃老 nǎi lǎo乃其 nǎi qí乃眷 nǎi juàn乃诚 nǎi chéng乃可 nǎi kě乃堂 nǎi táng乃郎 nǎi láng乃蛮 nǎi mán乃耳 nǎi ěr乃才 nǎi cái乃在 nǎi zài乃往 nǎi wǎng乃昔 nǎi xī乃才 nǎi shān乃情 nǎi qíng

乃 [ nǎi ] 1、此乃 [ cǐ nǎi ] 这就是,比如此乃蓬莱仙境也.2、乃至 [ nǎi zhì ] 甚至;也说乃至于,如你要早这么做,乃至于此呢.3、有容乃大[ yǒu róng nǎi dà ] 本意是比喻像大海一样的宽广胸襟.如海乃百川,有容乃大.乃 [ nǎi ] 释义如下1、才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2、是,为:~大丈夫也.3、竟:~至如此.4、于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”.5、你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.

乃组词有哪些:乃至乃是木乃伊乃胜败乃兵家常事乃蛮高乃依无乃乃尔乃父何乃乃翁乃文乃武何其相似乃尔尔乃乃心王室乃今禾乃龙多乃旱乃心或乃乃若若乃乃昔乃我困汝乃公乃曲非乃已乃顾乃毋乃不乃乃者乃可普乃焉乃乃在乃歌不乃羹况乃乃眷丕乃乃诚乃词既乃特乃子乃老乃郎一死一生乃知交情乃耳胡乃乃才乃情乃其至乃遂乃来乃乃堂胜败乃兵家常事而乃便乃然乃乃往乃才

只有一个读音.乃nǎi(ㄋㄞˇ)1、才:今乃得之.“断其喉,尽其肉,乃去”.2、是,为:乃大丈夫也.3、竟:乃至如此.4、于是,就:“因山势高峻,乃在山腰休息片时”.5、你,你的:乃父.乃兄.“家祭无忘告乃翁”.

乃是nǎishì[be] 是,就是人民群众乃是真正的英雄乃至nǎizhì(1) [and even] 甚至全城军民乃至老弱妇孺都参加了抢险护堤(2) 也说“乃至于”

“乃”只有一个读音【nǎi 】组词:乃至、此乃、何乃

乃父、乃祖、乃今、乃者、乃若、乃尔、乃遂、乃其、 乃是

zxpr.net | hbqpy.net | jmfs.net | fpbl.net | clwn.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com