fkjj.net
当前位置:首页 >> 马说原文及翻译对照 >>

马说原文及翻译对照

原文:世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shí)或尽粟(sù)一石(古音为dàn,今音为shí).食(s

《马说》原文: 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn).食(sì)马者不

世上有伯乐这样的人,然后才有千里马.千里马经常有,但是伯乐这样的人不常有.因此即使是很名贵的马,也只是辱没在奴役人的手中,跟普通的马一同死在马厩之间,不能获得千里马的称号. 日行千里的马,吃一顿有时能吃尽一石粮食.饲养马的人不知道它能日行千里来喂养它.这样的马,即使有日行千里的才能,但是吃不饱,力量不足,才能和良好的素质不能显现出来,尚且想要和一般的马一样都办不到,又怎么能要求它日行千里呢? 饲养马的人用鞭子抽打马,不按照趋势千里马的正确方法,喂养它不能使它充分施展它的才能,听它嘶叫,但不能通晓它的意思,拿起马鞭面对千里马说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?其实他们不认识千里马啊!

《马 说》 韩 愈 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,辱于奴隶之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也. 马之千里者,一食或尽粟一石.食马者,不知其能千里而食也.是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,

世间有了伯乐,然后才有千里马.千里马经常有,可是伯乐不会经常有.所以即使有出名的马,也只是辱没在仆役的马夫的手里,和普通的马一起死在马厩的里面,不因为日行千里而出名. 日行千里的马,吃一顿有时吃完粮食一石.喂马的人不知道它能够日行千里,而没有喂养.所以这样的马,虽然有日行千里的才能,但是吃不饱,力气不足,才能和优点不能从外面表现.尚且想要和普通的马一样都做不到,怎么能要求它能够日行千里呢? 策之不以其方法,喂养它不能够充分发挥它的才能,千里马嘶鸣,却不能懂得它的意思,只是握着马鞭站到它的跟前,说:“天下没有千里马!”唉,难道是真的没有千里马吗?恐怕是真的不认识千里马啊!

O(∩_∩)O~ [编辑本段]原文 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也. 马之千里者,一食或尽粟一石.食马者不知其能千里而食也.是马也,虽有千里之能,食

《马说》译文 世间有了伯乐,然后才有千里马.千里马经常有,可是伯乐不会经常有.所以即使有出名的马,也只是辱没在仆役的马夫的手里,和普通的马一起死在马厩的里面,不因为日行千里而出名. 日行千里的马,吃一顿有时吃完粮食一

翻译如下:世界上有了伯乐,然后才会有千里马.千里马经常有,但伯乐不是经常有.因而即使有了千里马,也只是屈辱地被埋没在平凡马夫的手里,和普通马一同死在马厩里,不能以千里马的名声让世人了解. 能日行千里的马,吃一顿有时能吃完一石粮食.饲养马的人不知道它能日行千里把它当普通马来喂养.这样的马,虽然有日行千里的才能,但因吃不饱,而力不足,才能和优点不能显现出来,想要和平常马一样尚且办不到,怎么能够要求它日行千里呢? 不用驾驭千里马的正确方法来驾驭它,没有按照千里马的食量来喂饱它从而发挥它的才能,不能明白它鸣叫的意思,拿起马鞭面对千里马说:“天下没有千里马!”唉!难道真的没有千里马吗?恐怕是不识千里马吧!

马说 韩愈 世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也. 马之千里者,一食或尽粟一石.食马者不知其能千里而食也.是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才

原文:世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有.故虽有名马,祗(zhǐ)辱于奴隶人之手,骈(pián)死于槽(cáo)枥(lì)之间,不以千里称也. 马之千里者,一食(shi)或尽粟(sù)一石(dàn).食(sì)马者不知其能千

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com