fkjj.net
当前位置:首页 >> 落的三个多音字组词 >>

落的三个多音字组词

1落la(第四声)丢三落四、落了、落在.2落lao(第四声)莲花落、落子馆.落褒贬、落亏欠、落枕、落炕、3落儿laor(第四声)有着落儿、没落儿.4落luo(第四声)落花、落叶、落英、落实、落后、落荒、落地、落夜、院落、部落、村落、落泊5落luo(第一声)大大落落..

luò落伍 là丢三落四 lào 落枕 luō大大落落

落的多音字组词有:1、落下[là xià] 释义:因为跟不上而被弄丢在后面.例句:功课不能落下的.2、不落[bù là] 释义:不掉下;不坠入.例句:看清路,不落下.3、落枕[lào zhěn] 释义:也叫失枕.中医病证名.多因睡姿不当、颈部当风受寒、

1、luo四声 降落 la四声 丢三落四 lao四声 落枕

落luò:落下.降落.零落.沉鱼落雁.落là:落后.着落.落价.丢三落四.落lào:脱落.落枕.落炕.莲花落.落luō:大大落落

落日、角落、落叶、落后、数落、落地、洒落、落下、滚落、落款、零落、落伍、降落、坠落、流落、着落、坐落、堕落、落成、落难、落第、寥落、陨落、奚落、失落、落寞、冷落、索落、破落、败落、落体、落架、落魄、没落、廓落、沦落、落潮、错落、落水、部落

落 [là] 丢下,遗漏:丢三~四.~了一个字.落 [luò] 掉下来,往下降:降~.~下.零~(a.叶子脱落,如“草木~~”;b.衰败,如“一片~~景象”;c.稀疏,如“枪声~~”).脱~.~叶.~泪.~潮.~英.~日.~体.~座.陨~.~井下石(形容乘人之危

丢三落四 diū sān là sì 落枕 lào zhěn 水落石出 shuǐ luò shí chū

落的多音字组词:落 luò落伍 là丢三落四 lào 落枕 luō大大落落

luò角落、落日、落叶落后、落地、洒落滚落、落伍lào落枕、落价、落架落子、落色、落头剩落、落炕là落下、挂落不落夹、不落眼丢三落四

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com