fkjj.net
当前位置:首页 >> 刻舟求剑朗读音频 >>

刻舟求剑朗读音频

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn【解释】比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题.【出处】《吕氏春秋察今》》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:'是吾剑之所从坠.'舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求

楚人/有涉江者,其剑自舟中/坠于水,遽(jù)契(qì)/其舟,曰:“是吾剑/之所从坠.”舟止,从其所契者/入水求之.舟/已行矣,而/剑不行,求剑/若此,不亦/惑乎!

郑人/有且置履者,/先自度其足/而/置之/其坐./至之市/而忘操之./已得履,/乃曰:“吾忘/持度.”反归取之./及反,市/罢,遂/不得/履.人曰:“何/不试之/以足? ”/ 曰:“宁/信度,无自信也.”/

刻舟求剑kè zhōu qiú jiàn 中文解释 - 英文翻译 刻舟求剑的中文解释 以下结果由汉典提供词典解释 【解释】:比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题.【出自】:《吕氏春秋察今》》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:'是吾剑之所从坠.'舟止,从其所契者入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?” 【示例】:似你这样寻根究底,便是~,胶柱鼓瑟了! ◎清曹雪芹《红楼梦》第一百二十回 【近义词】:守株待兔、墨守成规 【反义词】:看风使舵、见机行事 【语法】:连动式;作谓语、定语、状语;含贬义

用空格代表停顿,大体如下:楚人 有 涉江者,其剑 自舟中 坠于水,遽(jù)契(qì)其舟,曰 :"是 吾剑 之所从 坠."舟止,从 其所契者 入水求之.舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?译文是:楚国有个渡江的人,他的剑从船上掉进了水里.他急忙在船沿上刻上一个记号,说:"这儿是我的剑掉下去的地方."船靠岸后,这个人顺着船沿上刻的记号下水去找剑.船已经走(行驶)了很远,而剑还在原来的地方不会随船而前进.用这样的办法来找剑,不是很糊涂吗?你可以根据译文感觉出来

刻舟求剑 舟:船.求:寻找.比喻拘泥不知变通,不懂得根据实际情况处理问题.[拼音]kè zhōu qiú jiàn[出处]《吕氏春秋察今》:“楚人有涉江者;其剑自舟中坠于水;遽契其舟曰:'是吾剑之所从坠.'舟止;从其所契者入水求之.舟已行矣;而剑不行;求剑若此;不亦惑乎?”[例句]时势已变,刻舟求剑只会成为前进的绊脚石.[近义]按图索骥 依样葫芦 墨守成规 胶柱鼓瑟 [反义]通权达变 借坡下驴 审时度势 随机应变

你自己做

楚人/有/涉江/者,其剑/自/舟中/坠于水/,遽/契/其舟/,曰:"是/吾剑/之/所从坠."/舟止/,从/其/所契/者/入水/求之/.舟/已行矣,/而/剑/不行,求剑/若此,/不亦/惑乎!译文:有个楚国人乘船渡江,一不小心,把佩带的剑掉进了江里.他急忙在船

刻舟求剑 [kè zhōu qiú jiàn] [释义] 比喻不懂事物已发展变化而仍静止地看问题.

是吾剑/之所从坠

zxqt.net | wwgt.net | zxqs.net | fnhp.net | rprt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com