fkjj.net
当前位置:首页 >> 刻舟求剑的意思缩写 >>

刻舟求剑的意思缩写

说有个楚国人,坐船渡河时不慎把剑掉入河中,他在船上用刀刻下记号,说:“这是我的剑掉下去的地方.”当船停下时,他沿着记号跳入河中找剑,遍寻不获.

1. 成语故事: 有个楚国人渡江,他的剑从船里掉到水中,急忙在船边上刻了个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方.”船停了,(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑. 船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,不是很糊

有个楚国人渡江,他的剑从船里掉到水中,急忙在船边上 刻舟求剑 漫画 刻了个记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方.”船停了,(这个楚国人)从他刻记号的地方下水寻找剑. 船已经前进了,但是剑不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?刻个记号便于打捞宝剑,原本并无错,可是把记号刻在了移动的船上,那岂不等于没有记号吗?这个故事对那些思想僵化、墨守成规、看不到事物发展变化的人是一个绝妙的讽刺.故事告诉我们:办事不能只凭主观愿望,不能想当然,要根据客观情况的变化而灵活处理.

刻舟求剑Disregard the changing circumstances

楚国有个渡江的人,他的剑从船上掉进了水里.他急忙在船沿上刻上一个记号,说:"这儿是我的剑掉下去的地方."船靠岸后,这个人顺着船沿上刻的记号下水去找剑.船已经走(行驶)了很远,而剑还在原来的地方不会随船而前进.用这样的办法来找剑,不是很糊涂吗?比喻死守教条,比喻拘泥成法,固执不知变通的意思.

刻舟求剑 【发 音】 kè zhōu qiú jiàn【解 释】 死守教条,比喻拘泥成法,固执不知变通. 【出 处】 战国吕不韦《吕氏春秋察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:'是吾剑之所从坠.'舟止,从其所契者入水求之.舟已行

剑掉河里了,却在船上做记号,然而船一直在动..说明他在做无用功.

刻舟求剑,比喻人的眼光未必与客观世界的发展变化同步,也比喻办事刻板,拘泥而不知变通.是《吕氏春秋察今》中记述的一则寓言,说有个楚国人,坐船渡河时不慎把剑掉入河中,他在船上用刀刻下记号,说:“这是我的剑掉下去的地方,一会儿到岸的时候我就在这跳下去找剑.”当船停下时,他沿着记号跳入河中找剑,遍寻不获.该寓言劝勉为政者要明白世事在变,若不知改革,就无法治国,后指不会灵活变通之人.

刻舟求剑 【发 音】 kè zhōu qiú jiàn 【解 释】 死守教条,比喻拘泥成法,固执不知变通. 【出 处】 战国吕不韦《吕氏春秋察今》:“楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟曰:'是吾剑之所从坠.'舟止,从其所契者入水求之.舟已

思想过于顽固,不知变通.

ltww.net | sgdd.net | bestwu.net | lpfk.net | artgba.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com