fkjj.net
当前位置:首页 >> 朝的多音字 >>

朝的多音字

[zhāo] 1. 早晨:朝阳。朝晖。朝暮。朝霞。朝气。朝思暮想。朝令夕改。朝秦暮楚。 [cháo] 1. 向着,对着:朝向。朝前。朝阳。坐北朝南。

朝 zhāo 早晨:朝阳。朝晖。朝暮。朝霞。朝气。朝思暮想。朝令夕改。朝秦暮楚(喻反复无常)。 日,天:今朝。明朝。 晨夕野暮 朝 cháo 向着,对着:朝向。朝前。朝阳。坐北朝南。 封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:朝见。朝拜。朝圣。朝香。...

朝; [zhāo]朝阳、朝晖、朝暮 [cháo]朝向、朝前、朝阳 应: [yīng]——应该、应当 [yìng]——答应、应届生

“朝”有两个读音,为[ cháo ]、[ zhāo ] 。 [ cháo ] 百鸟朝凤[ bǎi niǎo cháo fèng ] 朝:朝见;凤:凤凰,古代传说中的鸟王。旧时喻指君主圣明而天下依附,后也比喻德高望重者众望所归。 朝章国典[ cháo zhāng guó diǎn ] 朝廷与国家的典章制...

朝[cháo] [zhāo] 朝阳[zhāo yáng]1.早晨刚刚升起的太阳.2.属性词。新兴的、富有竞争力而有发展前途的。 朝霞 [ zhāo xiá ] 太阳升起时东方的云霞。 朝夕 [ zhāo xī ] 1.时时;日日夜夜2.一朝一夕,指短时间。 皇朝 [ huáng cháo ] 封建时代对本...

有两个读音,分别是cháo和zhāo。 1、朝读作cháo。 (1)释义: 向着,对着:朝向。朝前。朝阳。坐北朝南。 封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:朝见。朝拜。朝圣。朝香。朝仪。 封建时代帝王接见官吏,发号施令的地方,与“野”相对:朝廷。上朝。...

朝 zhāo ,朝阳 朝cháo,朝廷 朝,cháo,zhāo,朝之义主谓日出地时也。 旦也。从倝、舟声。--《说文》 朝,早也。--《尔雅·释诂》 崇朝其雨。--《诗·墉风》 崇,终也。从旦至食时为终朝。--《传》 (1) 会意。甲骨文字形,从日在草中,从月。字象...

朝的解释 [cháo] 1.向着,对着:~向。~前。~阳。坐北~南。 2.封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:~见。~拜。~圣。~香。~仪。 3.封建时代帝王接见官吏,发号施令的地方,与“野”相对:~廷。上~。退~。~野。~政。~臣。~议。~房。 ...

朝 [cháo] 1.(朝廷) court; government: 2.(朝代) dynasty: 3.(一个君主的统治时期) an emperor's reign: 4.(姓氏) a surname: 1.(朝见; 朝拜) have an audience with (a king, an emperor, etc.); make a pilgrimage to 2.(面对着)...

朝 [zhāo] 早晨:~阳。~晖。~暮。~霞。~气。~思暮想。~令夕改。~秦暮楚(喻反复无常)。 日,天:今~。明~。 朝 [cháo] 向着,对着:~向。~前。~阳。坐北~南。 封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:~见。~拜。~圣。~香。~仪。...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com