fkjj.net
当前位置:首页 >> 颤的多音字组词 >>

颤的多音字组词

颤 #chàn【释义】振动;抖动:颤抖|声音发颤|两腿直颤.【颤动】 #chàndòng 短促而频繁地振动:汽车驶过,能感到桥身的颤动.〖例句〗他气得说不出话来,只有嘴唇微微颤动着.【颤抖】 #chàn

颤 #chàn 【释义】振动;抖动:颤抖|bai声音发颤|两腿直颤.【颤动】 #chàndòng 短促而频繁地振动:汽车驶过,能感到桥身的颤动.〖例句〗他气得说不出话来,只有嘴唇微微颤动着.【颤抖du】 #chàndǒu 哆嗦;发抖:冻得全身颤抖.〖例

颤抖 chàn dǒu 颤颤巍巍 chàn chàn wēi wēi 颤动 chàn dòng 发颤 fā chàn 颤颤微微 chàn chàn wēi wēi 颤栗 zhàn lì 寒颤 hán zhàn 震颤 zhèn chàn 打颤 dǎ zhàn 冷颤 lěng zhàn

颤动的颤多音字组词:[ chàn ] 物体振动:~动.~抖.~音.[ zhàn ] 同“战”.

打颤、 寒颤、 颤栗、 冷颤、 震颤、 颤悠、 颤音、 颤声、 颤脱、 颤笔、 颤杖、 振颤、 惊颤、 干颤、 悸颤、 软颤、 颤袅、 颤涩、 颤栗、 颤恐、 颤掣、 颤震、 颤悸、 动颤、 战颤、 颤凛、 捉颤、 颤颤、 闪颤、 颤掉、 颤索、 颤巍巍、 寒颤颤、 巍颤颤、 颤兢兢、 颤多梭、 乐颤颤、 颤笃笃、

颤抖,颤颤巍巍

zhàn颤栗、打冷颤chàn颤动、发颤

(chàn(颤抖) , zhàn(颤栗)

颤抖 chàn dǒu 颤颤2113巍巍 chà5261n chàn wēi wēi 颤动 chà4102n dòng 发颤 fā chàn 颤颤微1653微 chàn chàn wēi wēi 颤栗 zhàn lì版寒颤 há权n zhàn 震颤 zhèn chàn 打颤 dǎ zhàn 冷颤 lěng zhàn

颤颤巍巍

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com