fkjj.net
当前位置:首页 >> "乃"的组词有哪些? >>

"乃"的组词有哪些?

【组词】 1、乃是 [ nǎi shì ] 是;就是。 例句:痛苦中最高尚的最强烈的和最个人的——乃是爱情的痛苦。 2、乃翁 [ nǎi wēng ] 你的父亲;他的父亲。 例句:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 3、乃至 [ nǎi zhì ] 连词。连接并列词语,表示事情...

乃至、 乃尔、 无乃、 既乃、 至乃、 遂乃、 已乃、 乃者、 何乃、 便乃、 乃若、 乃今、 尔乃、 非乃、 禾乃、 乃耳、 顾乃、 来乃、 乃昔、 不乃、 乃父、 乃郎、 乃情、 乃在、 胡乃、 而乃、 乃眷、 或乃、 况乃、 乃往、 乃公、 乃诚、 乃...

1,乃文乃武[ nǎi wén nǎi wǔ ] 赞美人文、武兼备。见乃武乃文。 2,乃武乃文[ nǎi wǔ nǎi wén ] 本用以赞誉天子之德,指其文经天地,武定祸乱。后多指人既有武功又有文德。亦作乃文乃武。 3,乃心王室[ nǎi xīn wáng shì ] 本意是忠于朝廷,后...

1、龙多乃旱 成语拼音:lóng duō nǎi hàn 成语解释:喻人多互相依赖,反而办不成事。 成语出处:宋·李季可《松窗百说·恃众》:“今不救之,罪分于众而难责,则皆莫之顾,况横身犯众,为人肩利害事耶?谚所谓龙多乃旱是也。” 2、乃文乃武 成语拼音...

秀:读音:xiù 组词:秀丽 秀美 秀气 秀才 秀色 奶:读音:nǎi 组词:奶妈 奶油 奶牛 奶奶 牛奶 扔:读音:nēng 组词:扔掉 扔货 扔蹦 扔崩 仍:读音:réng 组词:仍然 仍旧 频仍 仍岁 盈:读音:yíng 组词:轻盈 盈利 盈亏 充盈 孕:读音:yùn 组词:孕育 ...

乃 nǎi<书>(1)是;就(是);实在(是):失败~成功之母。(2)于是:因山势高峻,~在山腰休息片时。(3)才:惟虚心~能进步。(4)你;你的:~父|~兄。 乃尔 <书>如此;象这样:何其相似~! 乃至 甚至:鲁迅先生的逝世,引起了全...

乃加什么偏旁组成新字再组词 奶 牛~.~粉. 扔 ~弃.~掉. 仍 ~然.~旧. 秀 ~丽.~劲.~俊.

孕 yun 四声 怀孕

乃字怎么组词 : 既乃、到乃、乃眷、至乃、已乃、便乃、顾乃、乃者、尔乃、禾乃、终乃、亦乃、 此乃、乃在、乃耳、不乃、乃若、何乃、乃昔、非乃、来乃、乃情、乃往、乃蛮、 乃公、乃比、而乃、乃才、乃诚、普乃、乃翁、你乃、乃纔、胡乃、然乃...

你好! 梁:房梁、梁木、桥梁、山梁、车梁、梁上君子等; 惠:优惠、恩惠、贤惠、实惠、互利互惠等; 诣:造诣、诣见、苦心孤诣等; 乃:乃父、乃兄、有容乃大等; 曰:或曰、读曰、曰若、子曰、美其名曰等; 禽:家禽、禽兽、飞禽走兽等。 希望...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com